Ontdek het atelier in 2 minuten :

 

Workshop “Meer en beter met minder”

In september 2017 wordt de zevende editie van de workshop « Meer en beter met minder » gehouden. In dit kader willen wij het werk van onze sociale assistente, die aan de basis van deze workshop staat, in de kijker zetten. Immers, deze workshop werd zeer nuttig bevonden door diegenen die de kans hadden om eraan deel te nemen workshop.

 

Daarom hebben wij contact opgenomen met enkelen onder hen om te weten wat deze workshop inhoudt. We hebben eveneens enkele sprekers en mensen die dit programma hebben gevolgd geïnterviewd.

 

Workshop « Meer en beter met minder » : Ontstaan en voorstelling.

 

Met 15 jaar ervaring in de sociale sector heeft Pascale, sociale assistente bij de Werkcentrale van Stad Brussel, sinds ruime tijd kunnen vaststellen dat de mensen die zijn begeleidde steeds met dezelfde vragen zaten en met dezelfde uitdagingen geconfronteerd werden, zoals bijvoorbeeld:

 • De complexiteit van het institutionele landschap in Brussel. Mensen voelen zich verloren en weten niet bij welke instelling aankloppen. Bovendien is het noodzakelijk om dit publiek te informeren over de instellingen en verenigingen, en diens respectievelijke rollen.
 • De onzekerheid bij mensen die de neiging hebben om zich af te zonderen.
 • Gezondheidsproblemen of problemen door in een ongezonde woning te leven.
 • Slecht geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten als Belgisch staatsburger.

 

Het is duidelijk dat deze hindernissen een impact hebben op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van deze mensen:

 • Ze remmen hun welzijn af;
 • Ze beperken de capaciteit van deze mensen om actieve leden van onze maatschappij te worden ;
 • Deze factoren belemmeren drastisch hun professionele inschakeling en ontwikkeling.

 

Gezien de gevolgen op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van deze mensen heeft Pascale verscheidene corrigerende methodes bedacht die deze struikelblokken kunnen beperken of uitschakelen. Hieronder een niet-exhaustieve lijst :

Corrigerende methode(n) :

De juiste vragen leren stellen

Officiële documenten interpreteren

De problematiek in verschillende situaties vatten

Budgetbeheer

Netwerk uitbreiden

Andere wegen en middelen zoeken

Hulpmiddelen kunnen herkennen en aanwenden

Etc.

 

Andere basisprincipes uit haar workshop zijn onder andere :

 • Mikken op het verbreden van horizonten.
 • Zich bewust worden van/beter zicht hebben op de mogelijkheden om uitdagingen het hoofd te bieden.
 • Autonomie bevorderen.
 • Kritische geest ontwikkelen.
 • Nadruk leggen op verbindende in plaats van scheidende factoren.
 • Op zoek gaan naar kwaliteit.
 • Meer zelfvertrouwen scheppen door eigen bekwaamheden te herkennen en leren waarderen.

 

Bovendien benadrukt deze workshop verschillende aspecten:

 • Rechten en plichten ;
 • De soorten hulpverlening die bepaalde verenigingen en instellingen kunnen verstrekken;
 • In contact komen met burgerinitiatieven;
 • Ervaringen uitwisselen en delen met anderen ;

 

Deze methoden en basisprincipes kwamen uiteindelijk tot uiting in een workshop burgerschap in combinatie met een zelfhulpgroep. Dit geeft iedereen de kans om steun te vinden in elkaars ervaringen en om een logica van plaatselijke uitwisselingen te ontwikkelen zoals bestaande initiatieven.

Deze workshop past ook in een beleid van samen bouwen waarbij de inhoud van de workshop aan de actualiteit en specifieke noden van deelnemers aangepast is.

Groepen van een tiental mensen komen samen in Espace R, gelegen aan de Havenlaan 23, te 1000 Brussel.

 

Deelnemers worden aangemoedigd om :

 • De spellen van vzw Culture et Santé (zoals ABCitoyen, free labour, de politieke kleuren in België, …) te ontdekken, alsook de pedagogische valiezen van vzw Lire et Écrire (Tewerkstelling en sociale zekerheid, Gezondheid, Huisvesting, …).
 • Deel te nemen aan animaties (koken, spreekrol, gezondheid in woning, …).
 • Kennisuitwisselingsnetwerken, systemen voor lokale uitwisselingen, groepen voor samen aankoop, Give-boxen, collectieve moestuinen en Repair Cafés te ontdekken.
 • Culturele uitstappen te maken (theatervoorstellingen, bioscopen, het kapitalisme museum, Red Star Line Museum, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, …).
 • Goede gewoontes aan te leren om aan energiebesparing te doen.
 • Beschouwingen maken over free labour, over hoe slim winkelen en reageren ten opzichte van marketingprikkels.
 • Te discussiëren over de Brusselse mobiliteit (kosten, bereikbaarheid, voor- en nadelen, …).
 • Na te denken over hun rol en participatie als burger.
 • Zich vragen stellen over tewerkstelling en de ontwikkeling van de beroepen. En ook via look@hoc, een workshop die deelnemers met verschillende kledingopties laat kennismaken en hen leren hoe zij zichzelf het best presenteren in sociale situaties.
 •  Het Brussel institutioneel landschap te ontdekken.

We hebben een groep deelnemers kunnen interviewen die juist een workshop « Meer en beter met minder » hebben gevolgd. Dit is wat ze ervan denken :

 

« De meesten onder ons wisten van de workshop via begeleiders van Mission Locale Stad Brussel en ook van mond-tot-mond. We wisten niet wat we er precies van moesten verwachten, maar werden aangenaam verrast door de inhoud !

De informatie, tips & tricks die werden uitgewisseld tijdens de workshop zijn echte troeven om niet alleen en inactief thuis te zitten. Hoe sparen? Hoe zich oplichterijen en valkuilen vermijden ? Hoe slimme aankopen doen en kwaliteitsproducten aanschaffen de laatste cent uit te geven ? Dit waren enkele onderwerpen die tijdens de sessie ter sprake kwamen wat sommige deelnemers die ondanks hun financiële moeilijkheden hielp om zich te ontplooien.

Daarnaast hebben wij het Brussels cultureel landschap ontdekt via voorstellingen in het nationaal theater en museabezoeken, zoals het kapitalisme museum.

Kwesties over werk kwamen ook aan bod omdat we verrijkende discussies hadden over onderwerpen zoals de ontwikkeling van de beroepen, de notie burgerschap en door deel te nemen aan workshops zoals bijvoorbeeld look@hoc waarin we kledingvoorschriften ontdekten en leerden hoe we ons het best kunnen presenteren in sociale situaties. Dit aspect aanleren is belangrijk bij rekruteringen of gewoon om naar werk te gaan.  »

Kent u iemand die interesse heeft of wilt u zelf deelnemen aan een « Meer en beter met minder »-workshop ?

 

Aarzel niet ! De volgende sessies gaan door …

…van 25 september tot 18 december 2018, elke dinsdag van 9u00 tot 12u00.

Meer informatie of inschrijven ?

Telefonisch op 02/212.19.55.

Of op het emailadres Info@werkcentraledelemploi.irisnet.be.

 

Share This