Onze missies

Informeren, bemiddelen en zichtbaar maken
 

De vzw Werkcentrale wordt voorgezeten door FABIAN MAINGAIN, Schepen van Werkgelegenheid en Vorming van de Stad Brussel.

Deze bemiddelingsinstelling heeft als doel verschillende publieken te informeren over werkgelegenheid en vorming, en de analyse van de behoeften en noden op vlak van werk en vorming in Stad Brussel.

  ONZE MISSIES

  INFORMATIE : Een duidelijke weergave van de arbeidsmarktrealiteit en werkzoekenden begeleiden bij vragen over werk en vorming.

  RAAKVLAK : Zichtbaarheid geven aan projecten van SPI partners evenals eigen projecten. Vernieuwende projecten initiëren die aan de behoeften van het veld voldoen.

  OBSERVATIE : Informatie verzamelen, de staat van de Brusselse arbeidsmarkt analyseren en deze informatie vertalen in publicaties en communicatie-instrumenten.

  ONZE DIENSTEN:

  Een eerstelijnsonthaal

   Algemeen ontvangst en publiek wegwijs maken in het Jobhuis Brussel-Stad

   Een individuele sociale bijstand met sociale ondersteuning in centrum Brussel

   

  Gratis toegang tot OCR’s en cursussen computervaardigheden

   Openbare computerruimtes (OCR) en informaticalessen in centrum Brussel

  Communicatie en informatie over werkgelegenheid en opleiding in Brussel

   JOBrusseleir: een actualiteitsmagazine van het Jobhuis Brussel-Stad en zijn partners

   Instrumenten om de zoektocht naar werk te vereenvoudigen: brochures, website, facebook, etc..

  Organiseren van jobbeurzen en evenementen die werkgevers en werkzoekenden bij elkaar brengen 

  Jaarlijkse beurzen (werk en vorming)

  Wekelijkse permanentie van de Bus naar Werk in verscheidene wijken van Stad Brussel voor adviesverlening en bijstand aan werkzoekenden

  Deelname aan sociale coördinatie

  Vorming “Een Werk- en Vormingsbemiddelaar worden” voor sociale werkers

  Een waarnemingspost voor werkgelegenheid en opleiding in Brussel

  Diverse publicaties en analyses van de arbeidsmarkt

  DE PARTNERS VAN HET JOBHUIS

  Actiris

   

  Adres: Antwerpselaan, 26 – 1000 Brussels
  Téléphone : 0800/35.123

  Site web : www.actiris.be

  Agence Locale pour l’Emploi (A.L.E.) de la Ville de Bruxelles

   

  Adres: Antwerpselaan, 26 – 1000 Brussels
  Téléphone : 02/211.14.64
  eMail: info@alepwabru.be

  Website: https://www.alepwabru.be/nl

  Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville

   

  Adres: Antwerpselaan, 26 – 1000 Brussels
  Téléphone : 02/211 10 30

  Website: http://www.missionlocalebxlville.be

  Tracé Brussel

   

  Adres: Antwerpselaan, 26 – 1000 Brussels
  Téléphone : 02/511 99 72 
  eMail: info@tracebrussel.be

  Website: www.tracebrussel.be

  CPAS de la Ville de Bruxelles

   

  Adres: Hoogstraat, 296 – 1000 Brussels
  Téléphone : 02/543 63 39 ou 0800/35.237
  eMail: info@cpasbxl.brussels

  Website: http://cpasbxl.brussels

  Share This