Alfabetisatie

en Taalcursussen

In Brussel vormt een slechte kennis van het Frans en/of het Nederlands een grote belemmering bij verplaatsingen, administratieve verrichtingen, opvolging van de opleiding van uw kinderen, het volgen van een opleiding en vooral om werk te vinden.

Waarom is kennis van het Frans en/of het Nederlands noodzakelijk om werk te vinden ?

  • het is een vereiste van werkgevers ;
  • om richtlijnen te begrijpen (werk, veiligheidsmaatregelen, arbeidsovereenkomst,…) ;
  • om met collega’s te communiceren ;
  • om misbruik te voorkomen (zwart werk, uitbuiting,…) ;
  • voor zelfontplooiing (motiverend/zinvol werk, gemakkelijker contacten maken, …) ;
  • omdat het vaak een voorafgaande vereiste is om een opleiding te volgen.

Om de talenkennis op te krikken bestaan er twee oplossingen, afhankelijk van de situatie waarin de persoon in kwestie zich bevindt :

  1. De persoon in kwestie heeft nooit leren lezen en schrijven. In dit geval wordt ze naar alfabetiseringslessen georiënteerd voor zij die nog nooit school hebben gelopen of niet kunnen schrijven, zelfs wanneer zij zich mondeling kunnen uitdrukken. Wat betreft leermethodes wordt de nadruk gelegd op afbeeldingen en mondelinge competenties;
  2. De persoon in kwestie heeft school gelopen (minstens 8 jaar lang) in een andere taal dan het Frans of het Nederlands. In dit geval wordt aangeraden om lessen Français Langue-Etrangère (FLE) of Nederlands voor anderstaligen te volgen. Deze persoon heeft reeds basiskennis. Hiervoor worden gelijkaardige leermethodes gehanteerd zoals voor elke Franstalige of Nederlandstalige die het Engels leert.

Organisaties voor alfabetisering

Centre Tefo

Adres : Quai du commerce 44 - 1000 Bruxelles
Telefoon : 02/502.97.73
Algemene e-mail :
Website : http://centretefo.e-monsite.com/

Meer informatie...

Centre Tefo

Adres : Quai du commerce 44 - 1000 Bruxelles
Telefoon : 02/502.97.73
Algemene e-mail :
Website : http://centretefo.e-monsite.com/

Meer informatie...

Lire et Écrire asbl

Contactpersoon :
Adres : Rue de la Borne 14 - 1080 Bruxelles
Telefoon : 02/412.56.10
Algemene e-mail : bruxelles@lire-et-ecrire.be
Website : https://www.lire-et-ecrire.be

image
Meer informatie...

Organisaties voor FLE of Nederlands voor anderstaligen

Centre Tefo

Adres : Quai du commerce 44 - 1000 Bruxelles
Telefoon : 02/502.97.73
Algemene e-mail :
Website : http://centretefo.e-monsite.com/

Meer informatie...

Centre Tefo

Adres : Quai du commerce 44 - 1000 Bruxelles
Telefoon : 02/502.97.73
Algemene e-mail :
Website : http://centretefo.e-monsite.com/

Meer informatie...

Share This