Elk jaar stelt elk gewest in België een lijst op met kritieke functies. Het gaat om vacatures waarvoor werkgevers minder snel of makkelijk kandidaten vinden.
Onder die kritieke functies, bestaan er de knelpuntberoepen. Dat zijn beroepen waarvoor het aantal werkzoekenden dat zich aanbiedt onvoldoende is in vergelijking met het aantal openstaande vacatures. Er zijn dus onvoldoende kandidaten om de openstaande betrekkingen in te vullen.

U kan dat rustig doornemen in het informatieoverzicht hieronder, opgesteld door Le Forem :

Een opleiding volgen voor een knelpuntberoep: De voordelen

Voor knelpuntberoepen bestaan er vrijstellingen van beschikbaarheid om studies met volledig leerplan, volwassenenonderwijs of een leer- werktraject .te volgen

Wat is een vrijstelling van beschikbaarheid?

Een vrijstelling van beschikbaarheid zorgt ervoor dat u zich als werkzoekende van uw verplichtingen kan bevrijden, zodat u een opleiding kan volgen, uw studies kan hervatten, een stage kan lopen of u kan voorbereiden op een zelfstandige activiteit in een activiteitencoöperatie.  

De vrijstelling staat, onder bepaalde voorwaarden, toe dat u uw werkloosheidsuitkeringen kan blijven ontvangen terwijl u een opleiding volgt.


Als u dus een vrijstelling ontvangt:

  • Mag u een geschikte werkaanbieding of baan weigeren;
  • Moet u niet langer op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn;
  • Moet u niet meer actief naar werk zoeken.


U moet, alvorens u uw studies hervat of uw opleiding of stage start, uw aanvraag tot vrijstelling indienen bij uw uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond)..

Lijst van knelpuntberoepen in

Lijst van knelpuntberoepen in de

Lijst van knelpuntberoepen in de

Nieuwe maatregel in het Waals Gewest:

Sinds september 2018 wordt een netto premie van 350 euro toegekend aan elke werkzoekende die een opleiding tot een knelpuntberoep volgt en daarvoor slaagt.

 

Dat is de “Incitant+”-maatregel , die in het leven geroepen is om werkzoekenden aan te sporen een opleiding te volgen tot een beroep dat beschouwd wordt als knelpuntberoep of ‘kritiek’ beroep.

Concreet wordt het volgende voor de cursisten voorzien:

  • Een ondersteuning van strik genomen 350 euro
  • Een voorbereiding op een sollicitatiegesprek (tijdens een korte module)
  • Belofte van sollicitatiegesprek

De cursisten die van die premie genieten kunnen nog een werkloosheidsuitkering en een inschakelingsuitkering ontvangen.

Lijst van knelpuntberoepen in de

Share This