Info rechten

Informatie over uw rechten als werkzoekende

Ontdek de lijst van organisaties die u kunnen helpen bij uw juridische, administratieve en sociale vragen

 

 

Vreemdelingenrechten

Om in België te mogen werken moet men over een geldige verblijfsvergunning en soms over een werkvergunning beschikken. Verscheidene instellingen kunnen u bijstaan voor de nodige formaliteiten en vragen over uw werksituatie beantwoorden.

<span>Lijst van bestaande vakbonden</span>

ADDE

Contactpersoon :
Adres : Rue du Boulet 22 - 1000 Belgique
Telefoon : 02/227.42.41
Algemene e-mail : info@adde.be
Website : https://www.adde.be

Meer informatie...

bon

Contactpersoon :
Adres : Rue Ph. de Champagnestraat 23 - 1000 Bruxelles
Telefoon : 02 701 73 80
Algemene e-mail : info@bon.be
Website : http://bon.be/

image
Meer informatie...

Centre Social Protestant

Contactpersoon :
Adres : Rue Cans 12 - 1050 Ixelles
Telefoon : 02/512.80.80
Algemene e-mail : csp.psc@skynet.be
Website : https://www.csp-psc.be

Meer informatie...

CIRE

Contactpersoon :
Adres : Rue du Vivier 80-82 - 1050 Bruxelles
Telefoon : 02/629.77.10
Algemene e-mail : cire@cire.be
Website : http://www.cire.be

image
Meer informatie...

Convivial

Contactpersoon :
Adres : Rue du Charroi 33/35 - 1190 Bruxelles
Telefoon : 02/503.43.46
Algemene e-mail : info@convivial.be
Website : https://www.convivial.be

Meer informatie...

Espace Social Télé-Service

Contactpersoon :
Adres : Boulevard de l'Abattoir 27-28 - 1000 Bruxelles
Telefoon : 02/548.98.00
Algemene e-mail : espacesocial@tele-service.be
Website : https://www.espacesocial.be

Meer informatie...

FAIRWORK Belgium

Contactpersoon :
Adres : Gaucheret 164 - 1030 Bruxelles
Telefoon : 0800/12 019
Algemene e-mail : info@fairworkbelgium.be
Website : https://www.fairworkbelgium.be/

Meer informatie...

L’Atelier des droits sociaux

Contactpersoon :
Adres : Rue de la Porte Rouge 4 - 1000 Bruxelles
Telefoon : 02 512 02 90
Algemene e-mail : secretariat@ladds.be
Website : https://www.ladds.be

Meer informatie...

Le Foyer

Contactpersoon :
Adres : rue des Ateliers 25 - 1080 Bruxelles
Telefoon : 02/411.74.95
Algemene e-mail :
Website : https://www.foyer.be

image
Meer informatie...

Siréas

Contactpersoon :
Adres : du Champ de Mars 5 - 1050 Bruxelles
Telefoon : 02/649.99.58
Algemene e-mail : sireas@sireas.be
Website : https://www.sireas.be

Meer informatie...

Brussels onthaalbureau voor inburgering (BON)

U wenst een integratieproces in België op te starten of u bent een nieuwkomer en u wenst een stand van zaken op te maken van uw situatie en uw behoeften: huisvesting, gezondheidszorg, scholen, … 

Ga langs bij BON.

<span>Lijst van bestaande vakbonden</span>

BAPA Bon Anderlecht

Contactpersoon :
Adres : Anderlechtse-weggevoerdenstraat / Rue des Déportés Anderlechtois 1 - 1070 Anderlecht
Telefoon : 02/701 73 80
Algemene e-mail : info@bon.be
Website : https://bon.be/

Meer informatie...

BAPA Bon Brussel – Bruxelles

Contactpersoon :
Adres : Rue Ph. de Champagnestraat 23 - 1000 Brussel-Bruxelles
Telefoon : 02/701 73 80
Algemene e-mail : info@bon.be
Website : https://bon.be/

Meer informatie...

BAPA Bon Molenbeek

Contactpersoon :
Adres : Toekomststraat/Rue de l'Avenir 35 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek-Saint-Jean
Telefoon : 02 701 73 80
Algemene e-mail : info@bon.be
Website : https://bon.be/

Meer informatie...

BAPA Bon Schaarbeek – Schaerbeek

Contactpersoon :
Adres : Place Colignonplein 10 - 1030 Schaerbeek
Telefoon : 02/701 73 80
Algemene e-mail : info@bon.be
Website : https://bon.be/

Meer informatie...

BAPA CIRE

Contactpersoon :
Adres : Rue du vivier 80-82 - 1050 Bruxelles
Telefoon : 02/629 77 10
Algemene e-mail : cire@cire.be
Website : https://www.cire.be/

Meer informatie...

BAPA Convivial

Contactpersoon :
Adres : Rue du charroi 35 - 1190 Forest
Telefoon : 02/315 39 00
Algemene e-mail : info@convivial.be
Website : https://www.convivial.be/

Meer informatie...

VIA Molenbeek

Contactpersoon :
Adres : Boulevard Léopold II 170 - 1080 Molenbeek
Telefoon : 02/563 52 51
Algemene e-mail : info@via.brussels
Website : http://www.via.brussels/

Meer informatie...

VIA Schaerbeek

Contactpersoon :
Adres : Rue Kessels 14 - 1030 Schaerbeek
Telefoon : 02/563 52 50
Algemene e-mail : info@via.brussels
Website : http://www.via.brussels/

Meer informatie...

Sociale bijstand

U bent op zoek naar werk, maar wordt eveneens geconfronteerd met andere problemen: schulden, huisvestings- en/of gezondheidsproblemen, verblijfsvergunning, onthaal voor uw kinderen, etc. De sociale assistente van Stad Brussel (gedetacheerd aan de Werkcentrale) biedt u een gepersonaliseerde sociale hulpverlening aan om u over deze struikelblokken te helpen.

Contact en locatie ?

Huisvesting

Het is moeilijk om een job te vinden zonder over een woonplaats te beschikken! Er zijn organisaties die u kunnen helpen bij uw zoektocht, of u nu op zoek bent naar noodopvang of naar een woning met een lage huurprijs.

<span>Lijst van bestaande vakbonden</span>

Brudomo

Contactpersoon :
Adres : Rue Haute 298a - 1000 Bruxelles
Telefoon : 02/563.53.90
Algemene e-mail : brudomo@cpasbxl.brussels
Website : http://www.brudomo.irisnet.be/fr/index.asp

image
Meer informatie...

CASU (du CPAS)

Adres : Rue d'Anderlecht 163a - 1000 Bruxelles
Telefoon : 02/600 53 01
Algemene e-mail :
Website : http://www.cpasbru.irisnet.be

Meer informatie...

Fonds du Logement de la Region Bruxelles-Capitale

Contactpersoon :
Adres : Rue de l’Eté 73 - 1050 Bruxelles
Telefoon : 02/504.32.11
Algemene e-mail : info@wffl.be
Website : http://www.fondsdulogement.be/

Meer informatie...

La Strada

Adres : Rue de l'Association 15 - 1000 Bruxelles
Telefoon : 02/880.86.89
Algemene e-mail :

Meer informatie...

Logement bruxellois

Contactpersoon :
Adres : Rue du Cardinal Mercier 37 - 1000 Bruxelles
Telefoon : 02/435.28.00
Algemene e-mail : candidat@lbw.brussels
Website : https://www.logementbruxellois.be

Meer informatie...

Logement.brussels

-
Algemene e-mail :
Website : https://logement.brussels/

Meer informatie...

Gezondheid

U wordt geconfronteerd met aanzienlijke medische kosten? Kent u de HZIV (Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering)? Deze instelling dekt alle voordelen van de verplichte ziektezorgverzekering zonder dat u een aansluitingspremie hoeft te betalen, Klik hier voor meer informatie.

 
 Inkomsten

Indien u werkloos bent kan u op twee manieren van financiële bijstand genieten :

– Met een werkloosheidsuitkering

– Via sociale bijstand van het OCMW

Neem contact op met uw vakbond voor vragen omtrent werkloosheidsuitkeringen. De betaalorganen betalen uw uitkeringen uit, maar hebben ook de opdracht om u te vertegenwoordigen en te verdedigen, bijvoorbeeld in geval van problemen met de RVA.

Lijst van bestaande vakbonden

CAPAC

Adres : Rue des Plantes 69 - 1210 Bruxelles
Telefoon : 02/209.13.13
Algemene e-mail :
Website : https://www.hvw.fgov.be

Meer informatie...

CSC

Contactpersoon :
Adres : Boulevard Barthélémy 43 - 1000 Bruxelles
Telefoon : 02/557.88.88
Algemene e-mail : cscbruxelles.acvbrussel@acv-csc.be
Website : http://www.csc-bruxelles.be

image image
Meer informatie...

FGTB

Adres : Rue de Suède 45 - 1060 Bruxelles
Telefoon : 02/552.03.31
Algemene e-mail :
Website : http://www.fgtb.be/

image image
Meer informatie...

Syndicat liberal (CGSLB)

Contactpersoon :
Adres : Boulevard Baudouin 8 - 1000 Bruxelles
Telefoon : 02/206.67.11
Algemene e-mail : zone.bruxelles@cgslb.be
Website : http://www.cgslb.be/

image image
Meer informatie...

Vakbonden zijn private instellingen. Hun diensten zijn daarom betalend. Indien u zich niet wenst aan te sluiten kan u terecht bij de HVW (openbare instelling van sociale zekerheid).

Het RVV-statuut (Rechthebbende Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming).
Indien u en uw gezin van een bescheiden inkomen genieten dan heeft u misschien recht op een tussenkomst van de mutualiteit voor uw medische kosten (arts, ziekenhuis, medicatie…). Dit statuut geeft ook andere voordelen, zoals verminderde tarieven voor het openbaar vervoer, radio/televisie, een sociaal tarief voor telefoonaansluiting en water, een vrijstelling op de gewesttaks, etc…..
De sociale dienst van uw mutualiteit kan uitzoeken of u aan de voorwaarden voldoet en u verder informeren over de formaliteiten.
Sommige medische huizen hanteren een alternatief betaalsysteem. Dit betekent dat patiënten niet rechtstreeks de zorgverlener moeten betalen, maar dat de ziekenkas een maandelijks forfaitair bedrag stort om de kosten te dekken. Dit forfaitair bedrag dekt drie soorten zorgen: algemene geneeskunde, kinesitherapie en verpleging. Er zijn meerdere medische huizen in Stad Brussel. Aarzel niet om ze op te zoeken voor meer informatie : Fédération des maisons médicales.
Share This