WERKCENTRALE EN TRANSPARANTIE

 :

Op deze pagina vindt u de inhoud met betrekking tot de transparantie van de VZW Werk Centrale de l’Emploi, namelijk :

 

  • de rubrieken bedoeld in artikel 6 §1 van het gemeenschappelijk decreet en de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur in de Brusselse instellingen van 14 december 2017;
  • het transparantieverslag;
  • het jaarverslag.

 

Wie zijn wij?

Lees meer over onze missies en ons team.

 

Subsidies

De Werkcentrale heeft in 2022 een subsidie van € 30.000 toegekend aan JobYourself, € 10.000 aan iClinique, € 10.000 aan YouthStart en € 8.000 aan Nitro 44.

Studies

De Werkcentrale heeft geen opdracht gegeven voor studies in 2022.

 

Werkgelegenheid

Er zijn geen toezeggingen gedaan in 2022.

 

Overheidsopdrachten

De Werkcentrale heeft de volgende overheidsopdrachten gegund in 2022:

Download de lijst van Overheidsopdrachten 2022 van de Centrale de l’Emploi

Transparantieverslagen:

U vindt hier het transparantieverslag met de informatie opgesomd in artikel 7 van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse mandatarissen in openbare dienst.

Jaarlijkse activiteitenverslagen:

Share This