Bijstand voor aanwervingen

Werkgelegenheid is een van de voornaamste zorgen van de bevolking. De stadsbesturen spelen een belangrijke rol voor de stimulering ervan met maatregelen die jobcreatie ondersteunen.

Voor meer informatie over alle bestaande hulpinstellingen, de procedures, financiële voordelen en mogelijke combinaties met andere maatregelen etc. kan u bij uw vakbond terecht of kan u eveneens aankloppen bij onderstaande partners :

Share This