Onze missies

Informeren, bemiddelen en zichtbaar maken

 

De vzw Werkcentrale wordt voorgezeten door Schepen van Werkgelegenheid en Vorming van de Stad Brussel.

Deze bemiddelingsinstelling heeft als doel verschillende publieken te informeren over werkgelegenheid en vorming, en de analyse van de behoeften en noden op vlak van werk en vorming in Stad Brussel.

De Werkcentrale heeft 3 hoofddoelstellingen :

INFORMATIE : Een duidelijke weergave van de arbeidsmarktrealiteit en werkzoekenden begeleiden bij vragen over werk en vorming.

RAAKVLAK : Zichtbaarheid geven aan projecten van SPI partners evenals eigen projecten. Vernieuwende projecten initiëren die aan de behoeften van het veld voldoen.

OBSERVATIE : Informatie verzamelen, de staat van de Brusselse arbeidsmarkt analyseren en deze informatie vertalen in publicaties en communicatie-instrumenten.

Concreet biedt de Werkcentrale van Stad Brussel de volgende diensten :

Eerstelijnsontvangst :

 • Algemeen ontvangst en publiek wegwijs maken in het Jobhuis Brussel-Stad
 • Nabijheidsbemiddeling: 2 werkbemiddelaars in de Bockstaelwijk
 • Een individuele sociale bijstand met sociale ondersteuning in centrum Brussel

Informatica :

 • Een werkruimte in Neder-Over-Heembeek
 • Openbare computerruimtes (OCR) en informaticalessen in centrum Brussel

Communicatie :

 • JOBrusseleir: een actualiteitsmagazine van het Jobhuis Brussel-Stad en zijn partners
 • Instrumenten om de zoektocht naar werk te vereenvoudigen: brochures, website, facebook, etc..

Ontmoetingen :

 • Jaarlijkse beurzen (werk en vorming)
 • Wekelijkse permanentie van de Bus naar Werk in verscheidene wijken van Stad Brussel voor adviesverlening en bijstand aan werkzoekenden
 • Deelname aan sociale coördinatie
 • Vorming “Een Werk- en Vormingsbemiddelaar worden” voor sociale werkers

Observatorium :

 • Diverse publicaties en analyses van de arbeidsmarkt

Interview met Valérie Vanhemelen, directrice van de Werkcentrale, op Radio Alma 101.9 FM (in het Frans).

                          ME_bruxelles_FR

Onze partners van de Werkcentrale Brussel-Stad:

 

Actiris

Adresse : Boulevard d’Anvers 26 – 1000 Bruxelles
Téléphone : 0800/35.123
eMail général :
Site web : www.actiris.be

image
Voir la fiche complète…


Agence Locale pour l’Emploi (A.L.E.) de la Ville de Bruxelles

Contact :
Adresse : Boulevard d’Anvers 26 – 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/211.14.64
eMail général : office@alebruservices.be
Site web : http://www.alebruservices.be/

image
Voir la fiche complète…


CPAS de la Ville de Bruxelles

Adresse : Rue haute 296 – 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/543.63.81
eMail général :
Site web : www.cpas.irisnet.be

Voir la fiche complète…


La Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville

Contact :
Adresse : Boulevard d’Anvers 26 – 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/211.10.30
eMail général : info@mlocbxl.irisnet.be
Site web : http://www.missionlocalebxlville.be

image
Voir la fiche complète…


Tracé Brussel

Contact :
Adresse : Antwerpselaan 26 – 1000 Brussel
Téléphone : 02/511.99.72
eMail général : info@tracebrussel.be
Site web : www.tracebrussel.be

Voir la fiche complète…


 

Leden van de RvB 2017:

LEMESRE Marion, GELAS Isabelle, HARICHE Faouzia, OVERLOOP Rebecca, DHONDT Bernard, PAPADOPOULOS Anastasia, MOUSSAOUI Fatima, PERAITA Pascale, BERNIER Amadnine, ROGIERS Yuna, JIMENEZ LAMAS Eva Maria, NIJS Gustave

De RvB kwam rechtsgeldig bij elkaar.

Leden van de AV 2017:

LEMESRE Marion, GELAS Isabelle, HARICHE Faouzia, OVERLOOP Rebecca, BANDALI Shafik, PAPADOPOULOS Anastasia, MOUSSAOUI Fatima, PERAITA Pascale, CLEMENT  Odile, ROGIERS Yuna, JIMENEZ LAMAS Eva Maria, NIJS Gustave

MEJBAR Mounia, BARZIN Clémentine, WILLOCX Olivier, BARNSTIJN Michel, MEJBAR Mounia, CHAIRI Mustapha, MAHDI Hamza, NIYANGA-LUMBALA Mie-Jeanne

De AV kwam rechtsgeldig bij elkaar.

Alle mandaten zijn onbezoldigd.

Er werden geen reizen gemaakt.

De overheidsopdrachten:

Totaal renovatiewerken 2017 (opgenomen in de investeringen): €29792.79

Totaal leveringen: €7902

Totaal diensten: €108.675

Share This