« Talent in de aanbieding » : 

een project van de Mission Locale van de stad brussel

Er waait een frisse wind door de Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville. In de zoektocht naar nieuwe manieren om werkzoekenden en werkgevers met elkaar te verbinden, is een veelbelovend nieuw project ontstaan met de naam “Talent in de aanbieding”.

Dit innovatieve project is het resultaat van een reeks observaties van de adviseurs van de Mission Locale. Sommige van deze bevindingen komen regelmatig terug in de Brusselse context:

 1. Sommige werkzoekenden staan dicht bij de arbeidsmarkt, maar ze moeten nog een aantal vaardigheden en attitudes aanscherpen om de job echt uit te kunnen oefenen. Gebrek aan kennis van het Nederlands is ook een element dat de toegang tot werk beperkt.
 2. Naast de puur technische vaardigheden, hebben sommige werkzoekenden ook moeite met zichzelf te verkopen en/of hebben ze niet de gedragscodes die verwacht worden van een professional in dienst.
 3. Ten slotte moet opgemerkt worden dat werkgevers gevoelig zijn voor het economische argument en dat zij vaak op zoek zijn naar efficiënte en goedkope methoden om nieuwe werknemers te vinden.

Er worden Showcases georganiseerd voor een hele reeks professionele sectoren: de bouw, verkoop, schoonmaak, … Er kunnen ook specifieke georganiseerd worden op aanvraag. Dit was reeds het geval voor de fastfoodsector bijvoorbeeld.

Om hier een antwoord op te bieden organiseert de Mission Locale “talent in de aanbieding”. Dit project moet werkzoekenden in staat stellen hun vaardigheden en expertise te demonstreren aan werkgevers tijdens een ontmoetingsdag.

Om dit te bereiken, wordt een korte opleidingsmodule (van een maand) georganiseerd voor de geselecteerde kandidaten. Deze training scherpt ontbrekende vaardigheden aan en corrigeert ongepaste attitudes. Werkzoekenden worden zo optimaal inzetbaar op de arbeidsmarkt. De aanvullende opleidingen zijn specifiek gericht op een bepaald beroep.

OVER WELKE BEROEPEN GAAT HET?

Verschillinde beroepen worden in de kijker gezet tijdens “talent in de aanbieding”.

 1. de verkoop
 2. de bouw
 3. de schoonmaak
 4. Op vraag kunnen er ook specifieke workshops voor andere beroepen georganiseerd worden (bijvoorbeeld voor fastfood)

Werkzoekenden demonstreren hun schoonmaakvaardigheden. Zij die met een hoogtewerker aan de slag moeten tonen eveneens hun kennis van de veiligheidsnormen. (Foto: Mission Locale de la Ville de Bruxelles)

MENING VAN DE AUTEUR

EVENWICHTIGE RELATIE TUSSEN DE WERKZOEKENDE EN DE WERKGEVER

“Ik ben op zoek naar werk”. Een banale, bijna triviale zin die toch het machtsverschil tussen de werkzoekende en de werkgever onthult. De werkgever wordt in feite vaak gezien als degene met de sterke positie bij een aanwerving. Dit komt duidelijk tot uiting in de houding van sommige werkzoekenden tijdens een interview. Ze komen zwak over, worden gezien als de vragende partij en soms is het net alsof ze om de job smeken.

Wat men echter lijkt te vergeten is het feit dat de werkgever ook vragende partij is. Hij is op zoek naar vaardigheden, knowhow en sociale vaardigheden waarover hij niet beschikt. Rekening houdend met dit standpunt is het voor de werkzoekende veel lonender om te stellen dat hij vaardigheden aanbiedt in ruil voor een salaris. Een werkzoekende die zich met dergelijke mentaliteit voorstelt tijdens een interview wordt beter beoordeeld door recruiters.

Zo kan het voor werknemers dus effectief lonend zijn om hun toekomstige werkgevers te ontmoeten op een plaats waar ze de mogelijkheid hebben om te tonen wat ze kunnen. Om te kunnen tonen wat zij van meerwaarde te bieden hebben…

Bovendien is het een niet te verwaarlozen voordeel van op de hoogte te zijn van de negatieve invloed die het zoeken naar een baan kan hebben op de psychologie van de betrokkenen.

De laatste dag van deze opleiding is gewijd aan het ontmoeten van werkgevers. Tijdens deze ontmoeting kunnen werkzoekenden rechtstreeks aan werkgevers laten zien waartoe ze in staat zijn. In sommige gevallen is deze formule helaas niet mogelijk. Wanneer werkgevers worden uitgenodigd, zijn werkzoekenden namelijk bezig met het uitoefenen van hun beroep in een omgeving speciaal voor de gelegenheid gecreëerd.

Naast het lonende aspect voor werkzoekenden (zie kader), is deze methode ook een goede manier om de moeilijkheden te omzeilen die sommige mensen ondervinden tijdens een sollicitatiegesprek. Tenzij het nodig is voor de functie, weten we dat de technische vaardigheden van een persoon geen verband houden met zijn vermogen om zijn vaardigheden, carrière, sterke punten en motivatie toe te lichten. Het klassieke sollicitatiegesprek is niet voor iedereen even geschikt. Deze beperking kan omzeild worden door zo een ontmoetingsdag. Op zo een dag toont de kandidaat aan de werkgever wat hij kan in plaats van alles uit te moeten leggen.

 

We hebben al een gelijkaardig project op poten gezet voor beroepen in de schoonmaaksector. Op dit evenement waren er een tiental werkzoekenden ter plaatse en zij demonstreerden hun knowhow in organisatie, schoonmaak en veiligheid (voor zij die bijvoorbeeld op een hoogtewerker moeten staan).

Het was eveneens de gelegenheid om werkgevers te ontmoeten die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. We hebben in het bijzonder een recruiter ontmoet die werkt bij een industrieel schoonmaakbedrijf actief in de sociale economie. De persoon in kwestie vond het een zeer interessante formule en een goed idee. Door mensen rechtstreeks aan het werk te zien kunnen werkgevers onmiddellijk zien over welke vaardigheden en kennis de werkzoekenden beschikken. De recruiter gaf echter aan dat het huidige systeem het niet mogelijk maakt om gemakkelijk te beoordelen wat de bijkomende vaardigheden van werkzoekenden zijn. De werkgever moet ook de tijd nemen om even met de werkzoekende te praten zodat hij zijn/haar bijkomende vaardigheden kan beoordelen. Voorbeeld: het belang van klantvriendelijkheid in de schoonmaaksector. Tijdens zo een demonstratiedag is het uiteraard moeilijk om de werkzoekenden tijdens hun activiteit te stoppen om andere vaardigheden te beoordelen.

De recruiter zou de werkzoekenden dan ook graag van tevoren ontmoeten om alles met hen te bespreken. (Noot van de auteur: Een mogelijke oplossing voor dit probleem zou een videogesprek van op afstand kunnen zijn. Zo moeten er geen verschillende ontmoetingen tussen kandidaten en werkgevers georganiseerd worden. Dit is vanuit logistiek oogpunt ook kostenbesparend. De Mission Locale en het Jobhuis beschikken over de nodige informaticamiddelen. Het zou volstaan om een videochatprogramma zoals Skype te installeren.)

De kracht van de formule zit hem in het feit dat men zich concentreert op de daadwerkelijke vaardigheden van werkzoekenden.

We kunnen besluiten dat dit alles ervoor zorgt dat sommige werkzoekenden het nodige duwtje in de rug krijgen. Het zorgt ook voor tijdswinst bij de werkgever omdat ze actieve en inzetbare kandidaten op één plek en één tijdstip  kunnen ontmoeten.

Geïnteresseerden zijn actief in de verkoop, bouw en schoonmaak. Voor hen zijn de opleidingen goed ingeburgerd (zie kader “WAT JE ZULT LEREN: TALENT IN DE AANBIEDING – FOCUS OP VERKOOP” voor enkele voorbeelden).

Er kunnen gelijkaardige projecten opgezet worden voor andere sectoren/beroepen zoals de fastfoodsector. Dit gebeurt eerder op verzoek van werkgevers die graag vergezeld worden in een rekruteringsproces voor een tiental mensen of meer.

 Voor de liefhebbers…

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE : LE CAS DE LA VITRINE AUX SAVOIR-FAIRE CENTRÉE SUR LA VENTE

Opleiding “Verkooptechnieken”

 • Inleiding tot de verschillende verkoopberoepen en enkele belangrijke concepten
 • Contact en de gemoedstoestand van de verkoper
 • Klantenanalyse, de twee belangrijkste soorten klanten
 • Hoe een “wauw”-effect creëren?
 • De communicatie en het zelfbeeld van de verkoper
 • Verkooptechnieken

 Opleiding “Merchandising”.

 • Inleiding tot de Merchandising “Wat is merchandising“
 • Het belang en de impact van merchandising in de verkoop
 • De uitdagingen en voordelen
 • Synthese en oefeningen op verkooptechnieken
 • Synthese en merchandisingoefeningen

 Opleiding “Zakelijke houding en klantenservice”.

JE BENT GEÏNTERESSEERD? ZO KAN JE DEELNEMEN AAN EEN SESSIE VAN TALENT IN DE AANBIEDING…

Om deel te nemen aan een sessie van talent in de aanbieding moet je allereerst geïnteresseerd zijn in een van de beroepen die regelmatig naar voor komen in dit project: de verkoop, schoonmaak en bouw. Er kunnen ook andere beroepen aan bod komen maar dit is eerder uitzonderlijk. Daarom raden wij je aan je te informeren bij de Mission Locale.

 

Vervolgens hangt je inschrijving af van je situatie met de Mission Locale:

 

 • Je wordt opgevolgd door een adviseur van de Mission Locale. Deze zal je waarschijnlijk informeren en als je geïnteresseerd bent, word je geregistreerd via hun database.
 • Je wordt opgevolgd door een partner van de Mission Locale. Je kunt doorverwezen worden naar de Mission Locale waar de begeleiders die informatiesessies houden je zullen aanmelden voor een interview om je verzoek te valideren
 • Je bevindt je in geen van de hierboven beschreven situaties. Je moet een mail sturen om je te registreren voor de informatiesessie daarna word je uitgenodigd voor deze informatiesessie. Als je interesse hebt, word je uitgenodigd voor een interview om je verzoek te valideren.

 Voor meer informatie: http://missionlocalebxlville.be of 02/211.10.30

Share This