Facebook, Twitter, Linkedin, Snapchat, Instagram en meer…

Deze namen komen u allicht bekend voor en u gebruikt zelfs enkele ervan om met uw vrienden en familie in contact te blijven.

Maar wist u dat bij juist gebruik sociale media u ook kunnen helpen bij het zoeken naar werk?

Welke sociale media zijn hiervoor nuttig? Welke zijn de gebruiksregels die men moet naleven? Wat is “ e-reputatie” en wat bedoelt men met “de kracht van zwakke relaties”?

In dit artikel trachten wij naast een aantal nuttige tips te formuleren ook een antwoord te bieden op bovenstaande vragen.

Een job zoeken: denk aan sociale media

Welke sociale media voor professioneel gebruik?

 

Er bestaan veel soorten sociale media. De meest bekende zijn Twitter, Facebook, Google Plus, Tumblr, Medium, etc.

We gaan dieper in op de media waar u best gebruik van maakt voor het zoeken naar werk. In de categorie van “algemene” sociale media zijn er twee: Facebook en Twitter.

 

Facebook

Facebook is een sociale medium waarmee gebruikers berichten, linken, documenten, foto’s en video’s met elkaar kunnen delen. Gebruikers kunnen ook groepen of gemeenschappen creëren of volgen. De veiligheidsinstellingen beheren is hier belangrijk. Inderdaad, gebruikers kunnen de toegang tot de gedeelde informatie beperken. Dit beheer is essentieel omdat het bepaalt wie van uw vrienden, familieleden of professionele contacten toegang kan krijgen tot uw gedeelde informatie.

 

Twitter

Twitter is een sociaal medium voor micro-blogging waarbij gebruikers korte berichten (oftewel tweets) van maximum 280 karakters kunnen sturen. De informatie wordt voornamelijk door middel van hashtags georganiseerd. Deze worden door gebruikers of Twitter zelf gecreëerd en worden in berichten ingebed volgens de formule # + onderwerp (bvb: #werkgelegenheid). Zo vindt u alle berichten onder #werkgelegenheid terug wanneer u deze ingeeft in de zoekfunctie.

(vlnr) De interfaces van Twitter en Facebook, de bekendste sociale media

 

 

Linkedin

LinkedIn werd speciaal opgericht voor professioneel gebruik. Inderdaad, gebruikers kunnen een profiel creëren waarin hun competenties en werkervaringen worden opgenomen. Zij kunnen ook discussiegroepen volgen of informatie uitwisselen met ondernemingen, collega’s of aanwervers. Het is het netwerkmedium bij uitstek.

LinkedIn, het meest gebruikte sociale medium voor professionele contacten

 

 

Sociale media en aanwervingen

 

Hieronder vindt u een grafische weergave van alle aanwervingstendensen:

Bron : bond-us.com

 

Uit bovenstaande grafiek kan men afleiden dat:

 • 91% van de aanwervers zijn actief op sociale media;
 • 9 aanwervers op 10 bekijkt eerst het profiel van een kandidaat op sociale media voordat zij overgaan tot een aanwerving;
 • 7 aanwervers op 10 melden een succesvolle aanwerving via sociale media;
 • 64% van de aanwervers zoekt talent op minstens twee sociale media, in de volgende orde van prioriteit: LinkedIn (94 %), Facebook (66 %), Twitter (52 %) et Google+ (21 %)

Uit deze gegevens blijkt dat sociale media systematisch worden aangewend bij aanwervingen. Vandaag de dag kunnen kandidaten deze instrumenten dus niet meer negeren als ze zichtbaarder willen zijn. Uw imagobeheer is essentieel geworden.

 

 

Algemene tips voor goed gebruik van sociale media

 

 1. Laat je niet negeren!

Hieronder enkele redenen waarom HR-departementen uw kandidatuur weigeren na het raadplegen van uw profiel op sociale media:

 1. Ongepaste foto’s of commentaren;
 2. Publicaties over alcohol- of druggebruik;
 3. Kritiek op vorige werkgevers;
 4. Slechte communicatiestijl;
 5. Liegen over uw competenties;
 6. Vertrouwelijke informatie over uw vorige werkgever verspreiden.
 1. Val op!

Hieronder enkele redenen waarom HR-departementen uw kandidatuur aanvaarden na het raadplegen van uw profiel op sociale media

 1. Persoonlijkheid dat bij de bedrijfscultuur past;
 2. Informatie over competenties die strookt met de CV;
 3. De kandidaat heeft goede referenties;
 4. De kandidaat onderhoudt een verzorgd professioneel imago;
 5. Het profiel geeft blijk van creativiteit;
 6. Goede communicatiestijl;
 7. Een brede waaier van interesses;
 8. Een prijs of onderscheiding hebben ontvangen.

 

 

Uw e-reputatie: hoe een reputatie op het internet behouden?

 

“Schat, ik heb een foto van uw oma gevonden….”

Vakantiefoto’s van Stockholm, een zatte foto, een tirade over de post na een slechte dienstverlening…. Gebruikers posten een enorme hoeveelheid informatie op sociale media, en niet alles ervan is relevant of zelfs gepast in een professioneel kader.

Weet u wel wat u op het internet gooit? Welk beeld heeft een aanwerver of werkgever van u op basis van de informatie die u op het internet vrijgeeft?

U gaat best zo te werk:

 1. Tik uw naam in Google. Zo ontdek u welke informatie er over u circuleert op het internet.
 2. Naargelang de informatie die u vindt kan u de veiligheidsinstellingen van de sociale media waarop u actief bent aanpassen. Zo houdt u gênante gegevens over uzelf, die uw imago kunnen schaden, verborgen.
 3. Bewerk uw profielen zoveel mogelijk opdat deze uw professionaliteit het beste presenteren.
 4. Gebruik profielfoto’s die flatterend zijn.

Weet ook dat er organisaties en ondernemingen bestaan die gespecialiseerd zijn in de “e-reputatie management”. Indien er gênante informatie over u circuleert op het internet, en dat deze ondanks uw inspanningen nog steeds zichtbaar zijn bij een opzoeking, kan u bij hen terecht voor advies.

Deze ondernemingen bieden diensten aan die uw e-reputatie herstellen. Let wel op, dergelijke diensten zijn betalend, dus beter voorkomen dan genezen!

 

 

De kracht van zwakke relaties bij het zoeken naar werk

 

In het artikel « The strength of Weak Ties »[1] Mark S. Granovetter, « The Strength of Weak Ties, » American Journal of Sociology 78, no. 6 (May, 1973): 1360-1380. licht de Amerikaanse econoom Mark Granovetter enkele vaststellingen van een diepgaande studie over de kracht van zwakke relaties toe. In zijn werk spitst hij zich toe op de werking van het sociaal netwerk (d.w.z. een geheel van mensen wiens relaties intens zijn en die min of meer op reguliere basis onderhouden) bij het zoeken naar werk.

De auteur toont aan dat zwakke relaties doeltreffender zijn bij het zoeken naar werk dan sterke relaties. Sterke relaties zijn gekenmerkt door een intense relatie, d.w.z.: regulier, emotioneel geladen, intiem en gekenmerkt door wederzijdse diensten. Daarentegen zijn zwakke relaties minder intens, of betekenen gewoonweg het bestaan van de ander kennen (bijvoorbeeld een vriend van een collega).

Ter illustratie bestudeerde Granovetter een groep kaderleden. Hij observeerde dat ze vaker een job vonden via verre kennissen (vriend van een collega, een oude vriend van school, etc.) dan via hun sterke relaties (familie, vrienden). Dit is te wijten aan twee zaken:

 1. Mensen met wie we een zwakke relatie onderhouden vertoeven vaak in andere omgevingen of sociale kringen. Daarom hebben zij toegang tot andere informatie dan hetgeen er in het eigen netwerk circuleert. Op die manier kunnen zwakke relaties de draagwijdte van het eigen netwerk vergroten bij het zoeken naar werk. U komt in contact met een werkgever die of krijgt kennis van een vacature dat zich buiten uw eigen netwerk bevindt.
 1. Informatie die in een netwerk van sterke relaties circuleert worden overbodig door de frequente en intense contacten met deze mensen. Informatie van zwakke relaties zijn vaker exclusief van aard, d.w.z. dat anderen uit de omgeving nog niet op de hoogte zijn van de informatie. Zo is de kans kleiner dat een vacature die door een zwakke relatie wordt aangehaald al bekend is bij collega’s en vrienden.

Sociale media zijn een geweldig instrument om zwakke relaties te onderhouden. Via deze kanalen kan u aan een divers netwerk te kennen geven dat u op zoek bent naar werk. Zo blijft u op de hoogte van vacatures waar u geen kennis van zou hebben gehad indien u uw contacten bepekt houdt tot vrienden, familie en collega’s.

Onthoud tenslotte dat sociale media onontbeerlijk zijn in uw zoektocht naar werk. Deze netwerken helpen u niet alleen met uw zichtbaarheid naar potentiële werkgevers toe, maar zetten u ook in de kijker – op voorwaarde dat u de informatiestroom van uw profielen goed beheert natuurlijk!

 

[1] Mark S. Granovetter, « The Strength of Weak Ties, » American Journal of Sociology 78, no. 6 (May, 1973): 1360-1380.

Share This