Dinsdag 26 juni 2018 organiseerde de Werkcentrale – in samenwerking met het UCM, de vzw le huitième jour en de vzw Bataclan – het evenement “BRUG naar Werk 2018”. Dit evenement had personen met een beperking als doelgroep.

Het evenement bracht zo’n twintig werkgevers, steun- en ondersteuningsverenigingen op één plaats samen. Er waren uiteraard ook een honderdtal werkzoekenden met een beperking aanwezig.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xadO2SMnbpg" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

De dag werd ook gekenmerkt door talloze video- en livegetuigenissen van werknemers met een beperking en hun managers die kwamen praten over hun ervaringen.

Het leek ons gepast om een evenement op te zetten dat specifiek gericht is op de professionele integratie van mensen met een beperking in de Stad Brussel, omdat er op zijn minst een dubbele vraag is:

 • Mensen met een beperking willen een job op de reguliere arbeidsmarkt. Aan de andere kant weten ze niet goed hoe ze zichzelf moeten presenteren, ze zijn er niet zeker dat ze geaccepteerd zullen worden op de arbeidsmarkt en ze weten niet welke punten ze naar voren moeten brengen
 • Werkgevers, op hun beurt, zijn niet gekant tegen het idee van een medewerker met een beperking aan te werven. Aan de andere kant zijn ze niet voldoende geïnformeerd over de soorten beperkingen en de gevolgen die deze kunnen hebben voor het werk. Ze zijn niet voldoende geïnformeerd over de soorten aanpassingen van de werkplaats die de beperking kunnen verhelpen en de hulpmiddelen (financieel of andere) die ze ter beschikking hebben bij het aanwerven van een medewerker met een beperking.

Het evenement herinnerde de verschillende actoren aan de volgende elementen (Bron: Diversicom en UCM):

 • Personen met een beperking die oud genoeg zijn om te werken vertegenwoordigen 15% van de Belgische bevolking.
 • 35% van de personen met een beperking zijn in België aan het werk (tegenover gemiddeld 50% in de Europese Unie).
 • 41% van de inactieve personen met een beperking acht zichzelf geschikt om te werken
 • meer dan 91% van het aantal bedrijven die een persoon met een beperking in dienst heeft is tevreden over hen.
 • Werkgevers ontvangen over het algemeen maar heel weinig sollicitaties van werkzoekenden met een beperking.
 • De manier waarop werkgevers en rekruteerders naar mensen met een handicap kijken is cruciaal. Hun beperkingen buiten beschouwing gelaten, beschikken deze mensen inderdaad over vaardigheden waarvan ze hopen ze in te kunnen zetten bij een werkgever. De aanpak moet dus bestaan uit het bepalen van wat een persoon in zijn mars heeft in plaats van wat niet. Dit geldt ook voor werkzoekenden zelf. Zij hebben er alle belang bij zichzelf voor te stellen aan werkgevers door hun verschillende vaardigheden te benadrukken, in plaats van de beperkingen en moeilijkheden in verband met hun handicap. We wouden deze realiteit opnieuw bevestigen aan iedereen op het evenement.

Deze resultaten werden gedeeltelijk bevestigd door de UCM-enquête die werd afgenomen voor het evenement. De studie met de titel “Handicap en ondernemerschap: Realiteit en noden in de Brusselse regio” heeft duidelijk aangetoond dat werkgevers niet gekant zijn tegen het idee om mensen met een beperking in dienst te nemen. Toch zijn er enkele factoren die hun schijnbare tegenzin kunnen verklaren:

 • Er bestaan veel onduidelijkheden over de notie handicap, de types en de gevolgen.
 • Er is een gebrek aan informatie over de beschikbare hulp voor werkgevers die een persoon met een beperking in dienst willen nemen.
 • Het vaardigheidsniveau van de kandidaten is relatief laag. Dit wordt gedeeltelijk verklaard door de gemiddelde schoolloopbaan van een persoon met een beperking.
 • De arbeidsmarkt voor ondergekwalificeerde mensen staat bekend als moeilijk.

→  Het is daarom absoluut noodzakelijk om vooruitgang te boeken op het gebied van opleiding en ondersteuning voor de tewerkstelling van mensen met een beperking.

De feedback van de deelnemers, exposanten en werkzoekenden op dit evenement versterken ons idee dat een evenement speciaal voor werkzoekenden met een beperking noodzakelijk is. Niet alleen om tegemoet te komen aan de behoeften van werkzoekenden. Ook om uitwisselingen en dialoog tussen de verschillende actoren die bij de werkgelegenheid betrokken zijn, bijeen te brengen en aan te moedigen.

Opnieuw afspraak dus in 2019 voor de tweede editie van “BRUG naar Werk”, met, hopen we, meer bezoekers, werkgevers, vacatures en uitwisselingen tussen de betrokken actoren.

Share This