Inschrijfformulier Horeca Brussels – professioneel

  • DD slash MM slash JJJJ

    De informatie verzameld via dit formulier (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum) laat ons toe verschillende handelingen voor het salon HORECA BRUSSEL 2018 uit te voeren. Deze handelingen hebben betrekking tot het bezoekersbeheer, het verzenden van informatie en herinneringen voor de beurs, het opmaken van statistieken ontwikkeling en voor het beheren van aanvragen omtrent recht van toegang, verbetering en verzet. Deze data worden tot 3 maand na het salon HORECA BRUSSELS 2018 bewaard door de Werkcentrale en zullen in geen geval doorgestuurd worden naar een organisme buiten de Werkcentrale. Overeenkomstig de bepalingen van de verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van het Europees parlement en raad van 27 april 2016, beschikt u over het recht van toegang, verbetering en verzet voor uw persoonlijke gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door Christophe BERNARD te contacteren, de verantwoordelijke van de Werkcentrale van de Stad Brussel. Dit kan per post naar Antwerpselaan 26, 1000 Brussel, per mail naar CBernard@werkcentraledelemploi.irisnet.be of telefonisch op het nummer 02/212.19.65. Vergeet niet uw naam voornaam en e-mailadres te geven.

Share This