De jaarlijkse afspraak om werkgevers en werkzoekenden met een beperking dichter bij elkaar te brengen!

In 2018 organiseerde de Werkcentrale samen met de vzw Bataclan, het UCM, de vzw Le 8ème Jour en andere Brusselse actoren een tewerkstellingsevenement gewijd aan mensen met een beperking.

De doelstellngen zijn driedelig:

  • Ten eerste gaat het om het samenbrengen van werkzoekenden met een beperking en werkgevers.
  • Ten tweede moet men werkgevers informeren over financiële hulp, mogelijke voorzieningen en diensten die de betrokkenheid van mensen met een beperking kunnen vergemakkelijken.
  • Ten derde is het om werkzoekenden en ondersteunende diensten te informeren over de realiteit van werkgevers in de betrokkenheid van mensen met een beperking.

 

VOOR WIE IS HET SALON?

  • Voor werkgevers die spelen met het idee om een persoon met een beperking in dienst te nemen.
  • Personen met een beperking.
  • Hulp- en ondersteuningsorganisaties die hun diensten bekend willen maken bij werkgevers en werkzoekenden.

 

OP HET PROGRAMMA VAN DIT SALON :

  • In 2018 heeft het UCM ons de eer gegeven om hun onderzoek “Handicap en ondernemerschap: stand van zaken in Brussel” te presenteren.
  • Presentatie aan werkgevers over financiële bijstand, mogelijke aanpassing en diensten die de betrokkenheid van mensen met een beperking kunnen vergemakkelijken.
  • Succesverhalen.
  • Directe ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden.

 

VERSLAGEN VAN DE VOORGAANDE EDITIES VAN HET SALON BRUG NAAR WERK:

Onze editie van 2018 vond plaats op 26 juni in de Militiezaal van het Stadhuis van Brussel. We hadden het genoegen om meer dan honderd bezoekers en een dertigtal exposanten en werkgevers te mogen verwelkomen.

Klik hier om het verslag van de editie 2018 van BRUG naar werk te ontdekken.

VOLGENDE EDITIE

DATUM EN PLAATS 2019

BINNENKORT

Share This