Info en Rechten

Informatie over uw rechten als werkzoekende

Klik op een thema voor meer informatie over de instellingen die u kunnen bijstaan in de volgende domeinen :

Vreemdelingenrechten :

Om in België te mogen werken moet men over een geldige verblijfsvergunning en soms over een werkvergunning beschikken. Verscheidene instellingen kunnen u bijstaan voor de nodige formaliteiten en vragen over uw werksituatie beantwoorden.

Lijst van instellingen

ADDE

Contact :
Adresse : Rue du Boulet 22 - 1000 Belgique
Téléphone : 02/227.42.42
eMail général : info@adde.be
Site web : www.adde.be

Voir la fiche complète...

bon

Contact :
Adresse : Rue Ph. de Champagnestraat 23 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/501.66.80
eMail général : info@bon.be
Site web : http://bon.be/

image
Voir la fiche complète...

Caritas International

Contact :
Adresse : Rue de la Charité 43 - 1210 Bruxelles
Téléphone : 02/229.36.11
eMail général : infofr@caritasint.be
Site web : www.caritas-int.be

Voir la fiche complète...

CBAI

Contact :
Adresse : Avenue de Stalingrad 24 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/289.70.50
eMail général : info@cbai.be
Site web : http://www.cbai.be/

image
Voir la fiche complète...

Centre Social Protestant

Contact :
Adresse : Rue Cans 12 - 1050 Ixelles
Téléphone : 02/512.80.80
eMail général : csp.psc@skynet.be
Site web : www.csp-psc.be

Voir la fiche complète...

CIRE

Contact :
Adresse : Rue du Vivier 80-82 - 1050 Bruxelles
Téléphone : 02/629.77.10
eMail général : cire@cire.be
Site web : http://www.cire.be - http:://www.mondiplome.be

image
Voir la fiche complète...

Convivial

Contact :
Adresse : Rue du Charroi 33/35 - 1190 Bruxelles
Téléphone : 02/503.43.46
eMail général : info@convivial.be
Site web : www.convivial.be

Voir la fiche complète...

Espace Social Télé-Service

Contact :
Adresse : Boulevard de l'Abattoir 27-28 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/548.98.00
eMail général : espacesocial@tele-service.be
Site web : www.espacesocial.be

Voir la fiche complète...

L’Atelier des droits sociax

Contact :
Adresse : Rue de la Porte Rouge 4 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/512.71.57
eMail général : secretariat@atelierdroitssociaux.be
Site web : www.atelierdroitssociaux.be

Voir la fiche complète...

Le Foyer

Contact :
Adresse : rue des Ateliers 25 - 1080 Bruxelles
Téléphone : 02/411.74.95
eMail général :
Site web : www.foyer.be

image
Voir la fiche complète...

O.R.C.A

Contact :
Adresse : Gaucheret 164 - 1030 Bruxelles
Téléphone : 02/274.14.31
eMail général : info@orcasite.be
Site web : www.orcasite.be

image
Voir la fiche complète...

Siréas

Contact :
Adresse : de la Charité 5 - 1050 Bruxelles
Téléphone : 02/649.99.58
eMail général : sireas@sireas.be
Site web : www.sireas.be

Voir la fiche complète...

Sociale bijstand :

U bent op zoek naar werk, maar wordt eveneens geconfronteerd met andere problemen: schulden, huisvestings- en/of gezondheidsproblemen, verblijfsvergunning, onthaal voor uw kinderen, etc. De sociale assistente van Stad Brussel (gedetacheerd aan de Werkcentrale) biedt u een gepersonaliseerde sociale hulpverlening aan om u over deze struikelblokken te helpen. Contact en locatie ?

Huisvesting

Moeilijk werk te vinden zonder adres! Er bestaan instellingen die u kunnen helpen met uw zoektocht naar een geschikte woning, of u dringend een woonplaats nodig heeft of op zoek bent naar een woning aan betaalbare huurprijs.

Lijst van instellingen

Brudomo

Adresse : Rue Haute 298a - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/543.62.62
eMail général :
Site web : http://www.brudomo.irisnet.be/fr/index.asp

image
Voir la fiche complète...

CASU (du CPAS)

Adresse : Rue Haute 296 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/543.63.24
eMail général :
Site web : http://www.cpasbru.irisnet.be/fr/?ID=21

Voir la fiche complète...

Fonds du Logement de la Region Bruxelles-Capitale

Contact :
Adresse : Rue de l’Eté 73 - 1050 Bruxelles
Téléphone : 02/504.32.11
eMail général : info@wffl.be
Site web : http://www.fondsdulogement.be/

Voir la fiche complète...

La Strada

Adresse : Rue de l'Association 15 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/880.86.89
eMail général :
Site web : http://www.lastrada.brussels

Voir la fiche complète...

Logement bruxellois

Contact :
Adresse : Rue du Cardinal Mercier 37 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/435.28.00
eMail général : candidat@lbw.brussels
Site web : www.logementbruxellois.be

Voir la fiche complète...

Gezondheid

U wordt geconfronteerd met aanzienlijke medische kosten? Kent u de HZIV (Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering)? Deze instelling dekt alle voordelen van de verplichte ziektezorgverzekering zonder dat u een aansluitingspremie hoeft te betalen, Klik hier voor meer informatie.

 
Inkomsten

Indien u werkloos bent kan u op twee manieren van financiële bijstand genieten :

– Met een werkloosheidsuitkering

– Via sociale bijstand van het OCMW

Neem contact op met uw vakbond voor vragen omtrent werkloosheidsuitkeringen. De betaalorganen betalen uw uitkeringen uit, maar hebben ook de opdracht om u te vertegenwoordigen en te verdedigen, bijvoorbeeld in geval van problemen met de RVA.

Lijst van bestaande vakbonden

CAPAC

Adresse : Rue des Plantes 69 - 1210 Bruxelles
Téléphone : 02/209.13.13
eMail général :
Site web : https://www.hvw.fgov.be

Voir la fiche complète...

CSC

Contact :
Adresse : Boulevard Barthélémy 43 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/557.88.88
eMail général : cscbruxelles.acvbrussel@acv-csc.be
Site web : http://www.csc-bruxelles.be

image image
Voir la fiche complète...

FGTB

Contact :
Adresse : Rue de Suède 45 - 1060 Bruxelles
Téléphone : 02/552.03.31
eMail général : T10P500@fgtb.be
Site web : http://www.fgtb.be/

image image
Voir la fiche complète...

Syndicat liberal (CGSLB)

Contact :
Adresse : Boulevard Baudouin 8 - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02/509.16.00
eMail général : cgslb@cgslb.be
Site web : http://www.cgslb.be/

image image
Voir la fiche complète...

Vakbonden zijn private instellingen. Hun diensten zijn daarom betalend. Indien u zich niet wenst aan te sluiten kan u terecht bij de HVW (openbare instelling van sociale zekerheid).

Wist u dat ?

Het RVV-statuut (Rechthebbende Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming).
Indien u en uw gezin van een bescheiden inkomen genieten dan heeft u misschien recht op een tussenkomst van de mutualiteit voor uw medische kosten (arts, ziekenhuis, medicatie…). Dit statuut geeft ook andere voordelen, zoals verminderde tarieven voor het openbaar vervoer, radio/televisie, een sociaal tarief voor telefoonaansluiting en water, een vrijstelling op de gewesttaks, etc…..
De sociale dienst van uw mutualiteit kan uitzoeken of u aan de voorwaarden voldoet en u verder informeren over de formaliteiten.

Forfaitair bedrag bij Medische Huizen

Sommige medische huizen hanteren een alternatief betaalsysteem. Dit betekent dat patiënten niet rechtstreeks de zorgverlener moeten betalen, maar dat de ziekenkas een maandelijks forfaitair bedrag stort om de kosten te dekken. Dit forfaitair bedrag dekt drie soorten zorgen: algemene geneeskunde, kinesitherapie en verpleging. Er zijn meerdere medische huizen in Stad Brussel. Aarzel niet om ze op te zoeken voor meer informatie : Fédération des maisons médicales.

Share This